Reglament

1.- L’Ajuntament de Vinyols i els Arcs amb la col·laboració de Vinyols Running i C.E. Vinyols organitza el proper dissabte dia 17 de setembre del 2022 la 4a. MARATÓ PER RELLEUS DE VINYOLS I ELS ARCS i la 1a MITJA MARATÓ PER RELLEUS VINYOLS I ELS ARCS.
2.- La competició es celebrarà sobre un circuit de 1500m.
3.- La sortida de les 2 proves és donarà simultaneament a les 16:30 hores.

3.b- El temps màxim per finalitzarles són: Mitja Marató 2h30′ , Marató 4h. Cas que s’arribi al temps màxim, i algun equip no hagi acabat, se li deixarà acabar la volta actual i alli finalitzarà la competició, quedant en la classificació en la posició que tenia en aquell moment.
4.- El control del cronometratge i inscripcions aniran a càrrec de Tretzesports.
5.- Formació dels equips:
5a.- Els equips de la marató estaran formats per sis corredors/res, els quals faran els trams següents:
1r. Corredor: 7.695 m (5 voltes al circuit + 195m)
2n. Corredor: 4.500 m (3 voltes al circuit)
3r. Corredor: 10.500 m (7 voltes al circuit)
4t. Corredor: 4.500 m (3 voltes al circuit)
5è. Corredor: 10.500 m (7 voltes al circuit)
6è. Corredor: 4.500 m (3 voltes al circuit)
5b.- Els equips de la mitja marató estaran formats per tres corredors/res, els quals faran els trams següents:
1r. Corredor: 7.695 m (5 voltes al circuit + 195m)
2n. Corredor: 7.500 m (5 voltes al circuit)
3r. Corredor: 6.000 m (4 voltes al circuit)
6.- Podran participar-hi equips formats per atletes nascuts al 2008 o anteriors. Els atletes cadets (2007/2008) només podran córrer trams de 4.500 m. Els menors d’edat hauran de portar una autorització signada pels seus tutors. AUTORITZACIÓ PER A MENORS
7.- CATEGORIES SEGONS PROVA
7a.- Els equips de la marató podran estar formats segons les categories:
1. Masculins. 6 atletes masculins
2. Femenins. 6 atletes femenins
3. Mixtes. 3 atletes femenines i 3 masculins.
S’acceptarà qualsevol altra composició, encara que no optarà a premi.
7b.- Els equips de la mitja marató podran estar formats segons les categories:
1. Masculins. 3 atletes masculins
2. Femenins. 3 atletes femenins
3. Mixtes. 1 o 2 atletes femenines i 1 o 2 masculins. En total 3 corredor/res.
8.- Els participants comptaran amb servei d’avituallament líquid al llarg del recorregut i servei de dutxes i piscina al finalitzar la prova.
9.- Els dorsals es recolliràn a partir de les 15:00h.
10.- Hi haurà premis per categories i obsequis per tots els participants.
10a.- A la marató l’entrega de premis es farà al completar el podi, 5 primers equips, de la categoria, i així per cada una de les categories.
10b.- A la mitja marató l’entrega de premis es farà al completar el podi, 3 primers equips, de la categoria, i així per cada una de les categories.
11.- Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Director de la prova acompanyades de 30 € com a dipòsit, i nomes seran acceptades fins 30 minuts desprès de coneguda la classificació. En cas d’ésser acceptada es retornarà el dipòsit.
12.- La participació a la cursa és sota responsabilitat i propi risc dels participants, declinant l’organització tota responsabilitat dels danys que puguin patir els participants abans, durant i després de la cursa.
13.- Pel sol fet d’inscriure’s s’accepten les normes d’aquest reglament. En tot allò no previst en ell s’acceptarà el que disposi l’organització.
14.- S’acceptaran inscripcions fins a un màxim de 60 equips.
15.- S’acceptaran cancel·lacions d’inscripcions fins a 7 dies abans de la prova, i es farà la devolució de l’import de l’inscripció per equip, excepte 5 eurs per despeses de gestió.
16.- La participació a la prova implica la acceptació del present reglament.
17 – D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels
participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. En el cas que el participant consideri oportú exercitar els drets que l’assisteixen, en concret els drets Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb la organització a info@maratovinyols.cat
18.- L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.
19.- El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat
en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la
pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, de 13 de desembre.
20.- L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a TRETZESPORTS i l’organitzador de la prova a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la Marató per Relleus Vinyols i els Arcs, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la Marató per Relleus Vinyols i els Arcs,en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.
21.- L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies
ho exigeixen.

22.- Cas que un equip tingui un lesionat durant la prova, un company el podrà substituïr des del punt on s’ha lesionat, i a part, tindrà una sanció de 5′ en forma de pit stop just abans de passar la linia d’arribada. Això es fa per evitar qualsevol tipus de picaresca i d’altra banda fomentar que ho important es acabar.