Lliga Femeni

Categoria Posició Equip Temps
Santes Creus
Temps
guanyador
Punts Barem % Temps
Vinyols
Temps
guanyador
Punts
Barem %
Puntuació
 final
Femení 1 LLOBES-C.E. TRAIL TARRACO 3:18:37 3:18:37 100 3:08:47 3:08:47 100 200
2 RUN SPEED FEMENÍ 3:21:42 3:18:37 98,4713271 3:13:38 3:08:47 97,495266 195,966593
3 CORREDORSVALLS.CAT WOMEN 3:48:14 3:18:37 87,0235139 3:29:37 3:08:47 90,0612229 177,084737
4 LLOBES_1 C.E. TRAIL TARRACO 3:18:37 0 3:11:14 3:08:47 98,7188426 98,7188426
5 TARRAGONA FONDISTES FEMENINO 3:31:22 3:18:37 93,9678284 3:08:47 0 93,9678284
6 NOTHINGAM PRESSA 3:18:37 0 3:47:02 3:08:47 83,1522537 83,1522537