Reglament

1.- L’Ajuntament de Vinyols i els Arcs amb la col·laboració de Vinyols Running i C.E. Vinyols organitza el proper dissabte dia 09 de setembre del 2017 la 2a. MARATÓ PER RELLEUS DE VINYOLS I ELS ARCS.
2.- La competició es celebrarà sobre un circuit de 1500m.
3.- La sortida es donarà a les 17 hores.
4.- El control del cronometratge i inscripcions aniran a càrrec de Tretzesports.
5.- Els equips estaran formats per sis corredors/res, els quals faran els trams següents:
1r. Corredor: 7.695 m (5 voltes al circuit + 195m)
2n. Corredor: 4.500 m (3 voltes al circuit)
3r. Corredor: 10.500 m (7 voltes al circuit)
4t. Corredor: 4.500 m (3 voltes al circuit)
5è. Corredor: 10.500 m (7 voltes al circuit)
6è. Corredor: 4.500 m (3 voltes al circuit)
6.- Podran participar-hi equips formats per atletes nascuts al 2002 o anteriors. Els atletes cadets (2002/2003) només podran córrer trams de 4.500 m. Els menors d’edat hauran de portar una autorització signada pels seus tutors.
7.- Els equips podran estar formats segons les categories:
1. Masculins. 6 atletes masculins
2. Femenins. 6 atletes femenins
3. Mixtes. 3 atletes femenines i 3 masculins.
S’acceptarà qualsevol altra composició, encara que no optarà a premi.
8.- Els participants comptaran amb servei d’avituallament líquid al llarg del recorregut i servei de dutxes i piscina al finalitzar la prova.
9.- Els dorsals es recolliran a partir de les 15:00h.
10.- Hi haurà premis per categories i obsequis per tots els participants (samarreta tècnica). L’entrega de premis i un sopar es farà al finalitzar la cursa en el mateix circuit, aproximadament a partir de les 20:30h.
11.- Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Director de la prova acompanyades de 30 € com a dipòsit, i nomes seran acceptades fins 30 minuts desprès de coneguda la classificació. En cas d’ésser acceptada es retornarà el dipòsit.
12.- La participació a la cursa és sota responsabilitat i propi risc dels participants, declinant l’organització tota responsabilitat dels danys que puguin patir els participants abans, durant i després de la cursa.
13.- Pel sol fet d’inscriure’s s’accepten les normes d’aquest reglament. En tot allò no previst en ell s’acceptarà el que disposi l’organització.
14.- S’acceptaran inscripcions fins a un màxim de 60 equips.
15.- S’acceptaran cancel·lacions d’inscripcions fins a 7 dies abans de la prova, i es farà la devolució de l’import de l’inscripció per equip, excepte 5 eurs per despeses de gestió.
16.- La participació a la prova implica la acceptació del present reglament.
17 – D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels
participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.
18.- L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.
19.- El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat
en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la
pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, de 13 de desembre.
20.- L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a TRETZESPORTS i l’organitzador de la prova a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la Marató per Relleus Vinyols i els Arcs 2017, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la Marató per Relleus Vinyols i els Arcs 2017,en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.
21.- L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies
ho exigeixen.